Wednesday, February 24, 2016

मराठी मातृभाषा दिन


सरदार पटेल तंत्रज्ञान संस्था "ग्रंथालय विभाग" तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वतीने दि.२२ फेब्रुवारी २०१६रोजी दुपारी ठीक १ ते ५ या वेळेत "मराठी भाषा दिन" ग्रंथालयात साजरा करण्यात आला.

फोटो येथे पहा.

No comments: